نمایشگاه عکس ها و سریگرافی های «ابراهیم حقیقی» در گالری گلستان
نمایشگاه عکس ها و سریگرافی های «ابراهیم حقیقی» در گالری گلستان

‎این نمایشگاه روز جمعه 24 آذر ماه ساعت ۴ بعد از ظهر افتتاح خواهد شد.

آدرس: تهران - دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34
گالری گلستان