سومین دوره‌ی شش ماهه‌ی طراحی بسته‌بندی
آموزشگاه ویژه با همکاری وب سایت بسته‌ها برگزار می‌کند:
سومین دوره‌ی شش ماهه‌ی طراحی بسته‌بندی
"بیش از 120 ساعت کلاس‌های نظری و کارگاهی"
شورای طرح و برنامه: امراله فرهادی، علیرضا مصطفی زاده، مجید عباسی، ایمان آل‌مظفر

مصاحبه و پیش ثبت نام: از دوشنبه 11 دی‌ ماه 96
زمان تشکیل کلاس ها: پنج شنبه‌ها از ساعت 15 تا 20

لطفا برای تعیین وقت مصاحبه حضوری با شاره تلفن‌های: 75 - 74 36 73 88 تماس بگیرید.