نشان ۴۱ منتشر شد!نشان ۴۱ منتشر شد!
پاییز ۱۳۹۶
ویژه‌ی آرشیو و موزه‌های دیزاین

یادداشت: موزه‌ها؛ روایتِ گذشته، ترسیم‌ِ آینده، مجید عباسی

نظر: موزه با من است؛ بحثی درباره‌ی طراحی گرافیک محیطی و موزه، مهدی حق‌شناس

طراحی معاصر ايرانى: هما دلورای؛ طراح ظرایف پُرقدرت، روشنک کیقبادی

پروژه: گنجینه‏ی پنهان؛ درباره‏ی موزه‏ی گرافیک ایران، معراج قنبری

طراحى امروز: طراحی تجربه‌های فرهنگی غیرمنتظره‌ی شیکاگو، تِنِر وُودفورد

روبه‌رو ـ۱: داستان‌گویی با اشیا و نگاره‌ها؛ اِلِن لوپتن، موزه‌ی دیزاین کوپر هیویت، اسمیتسونین، روشنک کیقبادی

روبه‌رو ـ۲: موزه‌‌ی دیزاین زوریخ؛موزه‌ای برای همه؛ بِتینا ریشتر، مجید عباسی

مرجع: تصاویر با ما چه می‏کنند؟ داستان موزه‌ی طراحی گرافیک در آمستردام، پگاه احمدی

آرشيو: آرشیو طراحی گرافیک؛ رویال کالج در لندن، سارا جمشیدی

گوناگون: موزه‌ی معصومیت، آیشه‌گل ایزر

در یک نگاه ـ۱: موزه‌ی دیزاین مسکو؛ اولین در دیزاین، اُولگا سِوِرینا

در یک نگاه ـ۲: مجمع‌الجزایر موزه‌های طراحی گرافیک در ایران، علی بختیاری

کتاب: پگاه احمدی و سپیده هنرمند