صفحه نخست » گواهی نامه و تقدیرنامه


پیوسته یکساله مدرسه ویژه در پایان هر دوره اعم از " مستقل ناپیوسته" یا دوره های "" در صورت توفیق قطعی هنرجو، گواهی نامه ویژه اعطا می نماید. حضور مستمر در کلاسها – مشارکت فعال در اجرای پروژه های تعیین شده در هر کلاس، توفیق در آزمون های مربوطه و رضایت کامل استاد آن، ملاک اصلی اعطاء گواهی نامه و تقدیرنامه خواهد بود

 

 

گواهی نامه دوره یکساله پايه و اصول طراحی گرافيک
گواهی نامه دوره یکساله ارتباطات بازاریابی و مدیریت تبلیغات