صفحه نخست » ثبت نام

فرم 1. در خواست ثبت نام در دوره های "مستقل نا پیوسته"
سطح علمی و آثار داوطلبان برای شرکت در هر کدام از دوره های مستقل ( پیش از شروع کلاس) توسط استاد مربوطه ارزیابی می شود.

(لطفا پس از تکمیل فرم آنرا به آدرس ايميل vijecorp@gmail.corp ارسال نمایید)

فرم 2. درخواست ثبت نام در دوره پیوسته یکساله "پایه و اصول طراحی گرافیک"
داوطلبان پس از تکمیل فرم درخواست، در یک مصاحبه حضوری برای تعیین سطح شرکت خواهند کرد. پذیرش هنرجو برای این دوره ، منوط به تایید سرپرست دوره است.

(لطفا پس از تکمیل فرم آنرا به آدرس ايميل vijecorp@gmail.corp ارسال نمایید)

فرم 3. در خواست ثبت نام در دوره پیوسته یک ساله " طراحی گرافیک پیشرفته"
سطح علمی و آثار داوطلبان برای شرکت در این دوره پیش از ثبت نام قطعی، توسط سرپرست دوره ارزیابی می شود.

فرم 4. درخواست ثبت نام در دوره های تخصصی پیوسته "ارتباطات بازاریابی و تبلیغات "
از علاقه مندان به شرکت در این دوره ها پس از ارسال این فرم درخواست، دعوت می شود تا در یک جلسه 2ساعته علاوه بر پاسخ دادن به پرسشنامه تخصصی برای تعیین سطح، در مصاحبه حضوری با اعضاء شورای طرح و برنامه دوره نیز شرکت کنند . پذیرش داوطلب در این دوره منوط به تاًیید شورای طرح و برنامه و سرپرست دوره خواهد بود.

فرم 5. درخواست ثبت نام در دوره های تخصصی پیوسته یکساله " تصویرسازی "
داوطلبان پس از تکمیل فرم درخواست، در یک مصاحبه حضوری برای تعیین سطح شرکت خواهند کرد. پذیرش هنرجو برای این دوره ، منوط به تایید سرپرست دوره است.

فرم 6. درخواست ثبت نام در دوره یکساله علمی کاربردی و تولیدی "فیلمسازی انیمیشن "
داوطلبان پس از تکمیل فرم درخواست، در یک مصاحبه حضوری برای تعیین سطح شرکت خواهند کرد. پذیرش هنرجو برای این دوره ، منوط به تایید سرپرست دوره است.